Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANUNT DE ATRIBUIRE

Denumire achizitor: Asociația Positive Transylvania Titlul proiectului: Castelul Urmánczy Contract de finanțare: 24 / 19.10.2022 Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. 1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12…

Read more

Urmánczy Castle
HU