Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANUNȚ DE INTENȚIE

Denumire achizitor: Asociația Positive Transylvania

Titlul proiectului: Castelul Urmánczy

Contract de finanțare: 24 / 19.10.2022

Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel nr. 1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale


În cadrul proiectului mai sus menționat se intenționează realizarea achiziției Lucrări de construcție și organizare de șantier Castel Urmanczy, conform ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC, pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare, și respectând spiritul legislației în domeniul achizițiilor publice. 
Lucrările constau în:

  • 1.2 – Amenajări de teren: 72.000,00 lei
  • 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 205.200,00 lei
  • 4.1 Construcții și instalații: 15.400.090,00 lei
  • 4.2 Montaj utilaje tehnologice 85.000,00 lei
  • 4.3 Utilaje și echipamente tehnologice care necesită montaj 1.552.472,00 lei
  • 5.1 Organizare de șantier: 25.000,00 lei
  • 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute: 337.685,82 lei
  • TOTAL fără TVA: 17.677.447,52 lei

Valoarea estimate a lucrărilor este de 17.677.447,52 lei fără TVA. 
În urma verificării s-a constatat că valoarea estimată la momentul demarării achiziției se situează peste pragurile prevăzute la art. 7, alin. 5, din legea 98/2016, respectiv valoarea estimată a achiziției, fără TVA este mai mare decât 900.400 lei. În consecință serviciile se vor achiziționa prin procedură competitivă.

Urmánczy Castle
HU