Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANUNT DE ATRIBUIRE

Denumire achizitor: Asociația Positive Transylvania

Titlul proiectului: Castelul Urmánczy

Contract de finanțare: 24 / 19.10.2022

Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel nr. 1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

În cadrul proiectului mai sus menționat se intenționează realizarea achiziției Lucrări de construcție și organizare de șantier Castel Urmánczy, conform ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC, pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare, și respectând spiritul legislației în domeniul achizițiilor publice.

Lucrările constau în:

  • 1.2 – Amenajări de teren: 72.000,00 lei
  • 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 205.200,00 lei
  • 4.1 Construcții și instalații: 15.400.090,00 lei
  • 4.2 Montaj utilaje tehnologice 85.000,00 lei
  • 4.3 Utilaje și echipamente tehnologice care necesită montaj 1.552.472,00 lei
  • 5.1 Organizare de șantier: 25.000,00 lei
  • 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute: 337.685,82 lei
  • TOTAL fără TVA: 17.677.447,52 lei

Valoare contract: 16.995.952 lei fără TVA

Monedă contract: RON

Data contract: 30.06.2023

Număr contract: 1680

Nume contractor: DECORINT SRL

Cod fiscal/identificator contractor: RO21179945

Adresă contractor:

Localitate Cluj Napoca

str. Dumitru Georgescu Kiriac

Nr. 7

Jud. Cluj

Țara: Romania

Adresă de email: tehnic@decorint.ro

Szabo Tekla Katalin, reprezentant legal

Asociația Positive Transylvania

Urmánczy Castle
HU